Veřejné zakázky města Nejdku

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Nejdek.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nejdek, opěrné zdi
podlimitní Příjem nabídek 23.06.2022 13.07.2022 12:00
Nákup fekálního vozu
nadlimitní Příjem nabídek 14.06.2022 15.07.2022 13:00
Nejdek, Mateřská škola Závodu míru 1247 – minimalizace radonu v objektu (2)
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.05.2022 06.06.2022 13:00
Oprava komunikací Nejdek 2022
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.05.2022 06.06.2022 12:00
Nákup cisternové automobilové stříkačky pro SDH Pozorka
nadlimitní Vyhodnoceno 24.03.2022 25.04.2022 13:00
Nejdek, rekonstrukce ZŠ nám. Karla IV.
podlimitní Vyhodnoceno 10.03.2022 21.04.2022 12:00
všechny zakázky