Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nejdek, rekonstrukce školní jídelny ZŠ nám. Karla IV.
Odesílatel Martin Kuchař
Organizace odesílatele Město Nejdek [IČO: 00254801]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.04.2020 12:18:25
Předmět Vysvětlení ZD č. 1

Na základě dotazu, podaného dne 3. 4. 2020, uveřejňuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace. Do VV slaboproud jsou doplněny součtové sloupce, viz příloha zprávy.
Vzhledem ke skutečnosti, že se nejedná o podstatnou změnu zadávací dokumentace, ponechává zadavatel původní termín pro podání nabídek.

S pozdravem

Martin Kuchař
Vedoucí OISM
Město Nejdek


Přílohy
- 2 Soupis P&D 1e-VV slaboproud 040420.zip (28.95 KB)

Původní zpráva

Datum 03.04.2020 14:06:55
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

v předepsaném výkazu výměr na slaboproud nelze nikam doplnit jednotkovou a celkovou cenu za položky.

Prosím o doplnění, ať můžeme výkaz nacenit.

Děkuji