Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s. r. o.
IČO: 18248675
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 4
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 4
Konečná cena zakázky: 10 077 332,91 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 12 193 572,82 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 28.05.2020