Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Modernizace učeben ZŠ Nejdek - pořízení nábytku
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Pořízení vybavení interiéru (nábytku) do dvou základních škol v Nejdku. U ZŠ Nejdek, Náměstí Karla IV. se jedná o vybavení do učebny přírodních věd (přírodopis, přírodověda, vlastivěda, zeměpis), učebny informatiky a učebny cizích jazyků. U ZŠ Nejdek, Karlovarská se jedná o vybavení do učebny fyziky, chemie a přírodních věd, učebny informatiky, učebny pracovních činností (dílen) a učebny cizích jazyků.

Bližší technická specifikace předmětu této zakázky tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace. Součástí technické specifikace jsou i vizualizace jednotlivých učeben. Právě z vizualizací je evidentní, jak bude rozmístěno interiérové vybavení učeben (nábytek) a jak bude do nábytku následně implementováno IT vybavení.
Místo plnění: Karlovy Vary
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.nejdek.cz)
Kontakt: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.nejdek.cz)
nebo
E-mail: zakazky.nejdek@email.cz
Tel.: +420 720 206 996
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 14.02.2023 12:00
Datum zahájení: 20.01.2023 14:22
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: