Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Modernizace učeben v budově ZŠ Nejdek Karlovarská, p.o.
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Objekty, kde jsou navrženy stavební úpravy, se nacházejí v areálu Základní školy Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace. Dotčené objekty se nacházejí na pozemku č. 1358, 1357, 1356 v k.ú. Nejdek. Navržené stavební úpravy se týkají prostor jednotlivých učeben. Jedná se vnitřní stavební úpravy, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled ani způsob užívání stavby, není negativně ovlivněna požární bezpečnost stavby a nevyžadují posouzení vlivu na životní prostředí.

Předmět zakázky je blíže specifikován v příloze č. 5 a příloze č. 6 zadávací dokumentace.
Místo plnění: Karlovy Vary
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.nejdek.cz)
Kontakt: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK

nebo

Mgr. et Mgr. Lucie Dušková
E-mail: zakazky.nejdek@email.cz
Tel.: +420 720 206 996
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: otevřená malá zakázka
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 20.02.2023 12:00
Datum zahájení: 24.01.2023 13:22
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: