Profil zadavatele: Město Nejdek


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PD Veřejná dopravní a technická infrastruktura pro novostavbu RD Nejdek, Komenského ulice
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2021
AKREDITOVANÝ ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE PROVOZOVATELE VODOVODŮ A KANALIZACÍ PRO VEŘEJNOU POTŘEBU
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.11.2021 18.11.2021 13:00
Nákup cisternové automobilové stříkačky pro SDH Pozorka
nadlimitní Zadáno 25.06.2020 28.07.2020 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016