Veřejná zakázka: Výběr provozovatele zimního stadionu v Nejdku

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 17
Systémové číslo: P21V00000003
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-020079
Datum zahájení: 02.06.2021
Nabídku podat do: 08.07.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výběr provozovatele zimního stadionu v Nejdku
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem koncese je zajištění provozu zimního stadionu v Nejdku. S vybraným dodavatelem uzavře zadavatel pachtovní smlouvu, jejímž předmětem je pacht zimního stadionu, tedy právo pachtýře (vybraného dodavatele) užívat a požívat zimní stadion, a dále povinnost pachtýře zimní stadion zpřístupnit veřejnosti, provozovat ho a spravovat jej.
Na základě uzavřené smlouvy dojde k převodu práv a povinností na vybraného dodavatele vyplývajících z pracovněprávních vztahů vůči zaměstnancům propachtovatele vykonávajícím činnost, kterou má dle návrhu pachtovní smlouvy vykonávat vybraný dodavatel (pachtýř) ve smyslu ust. § 338 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Celkový souhrn hrubých měsíčních výdajů za tyto zaměstnance je obsažen v návrhu pachtovní smlouvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 75 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Město Nejdek
 • IČO: 00254801
 • Poštovní adresa:
  náměstí Karla IV. 239
  36221 Nejdek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-034473

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.nejdek.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy